בצלמו

ENG

באמצעות הדואר

לשלוח שיק לכתובת בני ישראל 11/16 עפולה מיקוד 1826611

באמצעות העברה בנקאית

ניתן לבצע העברה בנקאית לבנק דיסקונט סניף 002 חשבון 138101150 עבור ארגון בצלמו. לצורך שליחת קבלה, אנא עדכנו אותנו במייל info@btsalmo.org.il

לעמותה אישור זיכוי מס לפי סעיף 46