ENG
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

באמצעות הדואר

לשלוח שיק לכתובת בני ישראל 11/16 עפולה מיקוד 1826611

באמצעות העברה בנקאית

ניתן לבצע העברה בנקאית לבנק דיסקונט סניף 002 חשבון 138101150 עבור ארגון בצלמו. לצורך שליחת קבלה, אנא עדכנו אותנו במייל btsalmo127@gmail.com

לעמותה אישור להחזר מס לפי סעיף 46