בצלמו

ENG

מאבק בגזענות

בשנים האחרונות לצערנו ישנם תופעות של שנאה והסתה וגזענות נגד חרדים ומתנחלים באישור ובעידוד המדינה

זכינו להוריד קמפיין הסתה של שוברים שתיקה מ 137 אוטובוסים בארץ שבהם טענו שהמתנחלים  אלימים!
זכינו להעביר בכנסת חוק האוסר גזענות כלפי חרדים.  

זכינו להגיש תלונות רבות ולהביא למעצר אנשים שפעלו בהסתה נגד חרדים ומתנחלים